Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

IS JUDAS ISKÁRIOT HEMEL TOE? - DEEL 3 VAN 4

IS JUDAS ISKÁRIOT HEMEL TOE? – Deel 3 van 4

Sakkie Parsons

Hierdie is die derde skrywe in die reeks: “Is Judas Iskáriot Hemel toe.”

Iemand het as volg aan my geskryf: 

“Sakkie ons almal weet dat Judas JESUS verraai het vir die 30 silwerstukkie.  En dat hy homself gehang het nadat hy die geld en Jesus verraai het. Maar nou wil ek weet gaan Judas nog steeds hemel toe?”

Hier is dan hoe ek die Woord hier verstaan en dan natuurlik ook hoe ek glo:

Ek het in die vorige skrywe oor Judas Iskáriot, gewys dat Judas Iskáriot volledig dissipel / kind van God was.

Nou vra die skrywer aan my, of Judas Iskáriot Hemel toe is.

My antwoord is dan; Nee - verseker nie. Die Woord laat ons in geen twyfel hoegenaamd hieroor nie.

Judas Iskáriot is in die helse tronk, waar hy wag om gevonnis te word.

Eers, soos wat ek jou in my eerste skrywe oor hierdie onderwerp gewys het, was Judas Iskáriot een van die twaalf apostels wat satan, om dit so te stel, hand en tand beveg het.

Ons lees:

LUK 9:1  “En Hy het sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees.
LUK 9:2  En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak

LUK 9:6  En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak.“

Dan eindig Judas Iskáriot, wie een van die twaalf apostels was, ja, dan word hy ‘n volgeling van satan, omdat hy sy oë van Jesus afhaal en op geld en rykdom rig:

LUK 22:3  “En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskáriot genoem word en wat uit die getal van die twaalf was.
LUK 22:4  Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy Hom aan hulle kon oorlewer.”

Dan sê Jesus net voor die laaste gedeelte van Sy reis na Golgota om aan die kruis te gaan hang vir jou en my:

MAT 26:24  “Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.
MAT 26:25  En Judas, wat Hom sou verraai, antwoord en sê: Is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom: Jy het dit gesê. “

By geleentheid bid ons Here:

JHN 17:12  “Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in U Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.”

Jy het gelees; dat net een verlore gegaan het:

JHN 17:12  “..., behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.”

Jy kan net verlore gaan as jy eens nié verlore gewees het nie.

Soos wat jy nou reeds in hierdie reeks moes gesien het:

“Eenmaal gered, altyd gered,” is nie die waarheid nie, maar hieroor sê ek meer in my laaste skrywe in hierdie reeks aan jou.

Vir nou wil ek net noem. Moet tog nie dink, soos iemand by geleentheid gesê het nie:
“Ek is as baba gedoop. Ek is op my pad Hemel toe.”

Of dalk dink jy: “Ek het Jesus aangeneem as my Verlosser en Saligmaker en ek kan nou maar leef soos ek wil, ek is op my pad Hemel toe.”

Net die feit dat jy so redeneer, sê vir my dat jy al klaar op hierdie oomblik in die  verkeerde rigting beweeg. Onthou dan die apostel Judas Iskáriot.

Sit vir ‘n oomblik stil en dink daaroor. As “eenmaal gered, altyd gered,” die waarheid is, waarom het jy en ek dan nodig om te waak, sodat satan ons nie dalk verslind, soos wat hy vir die apostel Judas Iskáriot verslind het nie?:

1PET 5:8  “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.“

Groete,
Sakkie
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25