Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

KAN DIE FAMILIE-OOREENKOMS GESIEN WORD?

KAN DIE FAMILIE-OOREENKOMS GESIEN WORD?

Sakkie Parsons

Ek sê: “Ek is God se kind.”

As mense met my te doen kry, kan hulle die familie ooreenkoms sien?

ROM 8:29 Want God het hulle reeds vooruit geken, en Hy het hulle - dit is ook vir jou en my wie Hom aangeneem het as Verlosser en Saligmaker - aangewys om net soos sy Seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters.

Ons strewe moet wees om meer en meer soos JESUS te wees:

PSM 103:8 Die HERE is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde.

GAL 5:22 Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg:  liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing..."

Groete
Sakkie
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25