Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

VREES RAKENDE DIE COVID-19 ENTSTOF - DEEL 2

VREES RAKENDE DIE COVID-19 ENTSTOF – DEEL 2

Sakkie Parsons

Mense skryf aan my en ja, ek het selfs aanvalle oor die foon moes hanteer oor my siening van al die bangmaak drek wat mense versprei om sommige Christene wat; en hier gebruik ek my groot held Paulus se woorde “die swakkes” onder ons is vreesbevange te maak.
Want, die sterk volwasse Christene onder ons loop nie rond met ‘n vreesagtige gees nie:

ROM 8:14-16 
14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.
15  Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!
16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

Daar is, en met die inenting teen Covid is dit weer nie anders nie;
Mense hoor of lees iets en skrik hulle vanweë hulle optrede, so lyk dit vir my, jy kan maar sê skoon in ‘n ander geloof in en met ander geloof, bedoel ek, ‘n ander soort vreesagtige Christelike geloof in.
Die soort geloof wat nie die liefde geloof van Jesus Christus is nie maar wat verkondig:

Hierdie is sonde en daardie is boos en jy mag nie hierdie nie en jy mag nie daardie nie, want dan is jy oppad hel toe.
Vir mense wat daardie soort Christelike geloof verkondig sê ek altyd.
Hou op om mense bang te maak met hierdie of daardie en verkondig wat dit aan betref wat daardie dinge aanbetref Jesus se Evangelie soos wat ons dit in die Woord vind en om weer my groot Held Paulus se woorde te gebruik.  Ja, kom ek wys jou nog ‘n meer uitnemende weg.

So, hier is ‘n meer uitnemende weg om die Evangelie te verkondig:

Moet nie vir mense sê hierdie is boos of daardie gaan jou in die hel laat beland nie.
Verkondig Jesus se Liefde Evangelie op die volgende wyse en as jy nie dit kan sê nie, swyg eers en bid daaroor, voor jy Jesus se Evangelie ook saam met die ander spotters belaglik in die oë van die wêreld maak.

Eerder om altyd goed rond te stuur wat mense vol vrees mag maak, waarvan jy nie eens regtig weet of dit die waarheid is nie, of om vir mense te sê dit mag ons of dit is boos vir ons as Christene om te doen, sê liewer vir die persoon in jou eie woorde natuurlike iets soos die volgende:

Ek het gelees wat jy gestuur het.  Of, ek hoor wat jy sê.
Luister en ek deel graag met jou, want ek het iets beter as dit uit die Evangelie van Jesus se Liefde Evangelie om met jou in hierdie verband te deel.

As jy dan nie iets het  op daardie oomblik nie, sê dan vir die persoon: Ek het nie nou ‘n antwoord vir jou nie maar ek gaan daaroor bid en dan doen jy dit en as jy voel jy het nog nie nadat jy gebid het ‘n antwoord vir die persoon nie, verwys die persoon dan na iemand van Christelike integriteit van wie jy weet, dat hy/sy wel  vir die persoon ‘n antwoord sal hê.
Onthou dan ook wanneer jy die persoon as ‘n verteenwoordiger van Jesus Christus antwoord:

FIL 4:8  Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, (wanneer jy met iemand deel) bedink dit.

Dan ook, jy en ek wie die Heilige Gees in ons inwonend het moet altyd konsentreer op die vrug van die Heilige Gees wie in ons is, want ons het met ander woorde die vrugte in ons, tot ons beskikking en dit behoort deel van ons wyse van lewe te wees en ons moet hierdie vrugte aan die mense om ons uitdeel.

GAL 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Onthou; Jy wie ‘n wáre volgeling van Jesus Christus is:

In hierdie, O, so donker wêreld, wil ons Here dat jy en ek ‘n lig in hierdie verskriklike duisternis moet wees:

MAT 5:14-16 
14 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;
15  en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.
16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Groete,
Sakkie
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25