Sakkie Parsons E-pos Bediening

Die Zoeloewagtertjie

Ek en my vrou was een warm somers-oggend op pad kerk toe, waar ons verby ‘n Zoeloe seuntjie gery het wat uit volle bors besig was om te sing. 
Ek vra toe vir my vrou wat die seuntjie besig is om te doen terwyl hy so lekker sing waarop sy toe antwoord  dat hy besig  is om’n klompie beeste aan te jaag.

Terwyl ons verder ry, het ek by myself gesit en glimlag oor hierdie prentjie wat ek in my geestes-oog gevorm het van die klein “piekanien” wat so dapper die groot beeste al singende aanjaag. Toe, so met die prentjie van die “piekanien” in my kop en my vrou wat vertel hoe druk die verkeer van voor af is van motors wat van Sun City se kant af kom, kry ‘n storie in my gedagtes gestalte  en saam met die storie ook ‘n lied.

Iets waaraan ek heelwat later gedink het, is dat hierdie klein Zoeloe seuntjie sal nooit in hierdie lewe weet hoe die Here hom daardie oggend gebruik het nie.  So moet ek en jy altyd sorg dat ons lig helder brand, want ons weet nooit wanneer ons Here ons wil gebruik om vir iemand anders lig te wys nie.

Storie:
In my verbeelding sien ek die Zoeloe seuntjie wat omtrent 6 of 7 jaar oud is en hier ry ‘n man wat die naweek by Sun City was en nou op pad terug is na sy huis toe.  Sy kop is seer na gisteraand se gedobbel en gekuier en al sy geld het hy die vorige aand verloor en die hele maand lê nog voor.  Dan is daar nog hierdie lang pad terug huis toe bestuur op hierdie droë warm dag.

Dan sien hy hierdie klein piekanien wat langs die pad in hierdie warm son loop en sing,  en hy moet net eenvoudig stilhou om hierdie seuntjie te vra wat is daar dan om oor te sing op hierdie dag in hierdie genadelose hitte wat alles dood brand. 

En dit is dan van hier,  waar die storie in ‘n lied gestalte vorm in my kop.

Die woorde in die koor van hierdie lied beteken: “Ek is lief vir God wat woon in die hemel.” Nkosi: Koning / Jou meerdere
Umaluzi: ’n Wagter

Vers 1
Een Sondagmôre het ek vroeg opgestaan,
Want ek wou op ‘n lang reis gaan.
Ek val toe baie vroeg in die pad,
Ek kry toe hierdie Zulu wagter langs die pad.

Koor
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
En umaluzi sing en umaluzi spring, umaluzi gee die Here die eer.

Vers 2
Ek hou toe stil, want ek wou hom vra,
Glo jy wat jy sing en hy sê toe Ja.
Ek sê wel dan moet jy vertel,
Van die God wat red uit hierdie droë hel.

Koor
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
En umaluzi sing en umaluzi spring, umaluzi gee die Here die eer.

Vers 3
Nou ek sien Nkosi hy wil vir my lag,
Maar ek vra seblief Nkosi moet net bietjie wag.
Want ek het die Here gevra vir die reën,
Nou ek is Sy kind, Hy sal vir my seën.

Koor
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
En umaluzi sing en umaluzi spring, umaluzi gee die Here die eer.

Vers 4
Ek staan nog so toe het ek skielik gevoel,
Hoe raak die wêreld dan nou so koel.
Ek het tog nie vanoggend gedop,
Maar hoe is daar dan waterdruppels op my kop.

Koor
En hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
Hy sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
En umaluzi sing en umaluzi spring en umaluzi gee die Here die eer.

Vers 5
Ek sê toe umaluzi vat my na jou kerk,
Vat my na die Here wat so kan werk.
Haastig is ons twee toe saam,
Nou doen ek alles in Jesus naam.

Koor
En ek sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
ek sing:
“Hey ngithanda unkulunkulu ophezulu.”
En umaluzi sing en umaluzi spring, umaluzi gee die Here die eer.

 

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25