Sakkie Parsons E-pos Bediening

As ek sê dat U in my woon

Jare gelede het ek ‘n vriend gehad.  Ons was na my mening baie na aan mekaar. Op daardie stadium was ek Jeugleier en ook Diaken. Ek het hom toe gevra, omdat ek geweet het dat dit sy begeerte gewees het en omdat ek kon sien dat ons twee goed sou saamwerk, om lid van die Jeugraad te word. Dit was toe ook so en ons het net nog nader aan mekaar beweeg.  Nog meer so, omdat hy net skuins oorkant my kom woon het. Toe kom hy eendag na my toe en sê vir my dat hy gaan trek en toe ek hom vra hoekom, sê hy vir my, dat hy gehoor het, dat daar swart mense langs hom gaan intrek en hy gaan nie langs swart mense woon nie. Ek vra hom toe, hoekom hy nou wil optree soos iemand wat dink hy is beter as God. Hy vra my toe om te verduidelik wat ek bedoel en ek gee toe vir hom die volgende antwoord.

God is bereid om in daardie mense wat langs hom kom woon te woon en hy is nie eens as kind van God bereid om langs hulle te woon nie.

Hy is toe uit die gemeente en weg van Rustenburg af. Terwyl ek eendag so op my kitaar sit en tokkel, dink ek aan hom en so baie mense wat met die soort probleem in een of ander variasie in hul harte rondloop en toe gee ons Here vir my hierdie lied.

Vers 1
Ek probeer ‘n man vertel,
dat haat is uit die hel
Maar hy sê luister ou pêl.
myne is myne, syne is syne,
En ek probeer nog verder praat,
Toe sê hy luister mooi my maat,
Dit is my godsdiens staat.
Hy moet daar bly, en ek sal hier bly.

Koor 
En ek huil, oor die haat wat my mense soms laat bloei.
En ek huil oor die veragting wat ons gesigte soms laat gloei.
En satan laat lag, oor die Christen wat verag.
Die satan laat spot, met ons liefde wat vrot.

Want Here, as ek sê dat U in my woon,
Wel dan Here, moet ek U beeld aan die mense om my toon.
En satan nie laat lag, oor die Christen wat verag,
En satan nie laat spot, met my liefde wat vrot.

Vers 2
Maar jy sê my soort soek soort.
En jy sê dis jou laaste woord.
Vat hier aan en daar’s moord.
Syne is syne.
Myne is myne.
En ek wonder hoe dat jy glo.
Hoe lyk dit in die hemel daar bo?
Dink jy dat God dink ook so?
Hy sal daar bly.
Jy kan maar hier bly.

Koor
En ek huil, oor die haat wat my mense soms laat bloei.
En ek huil oor die veragting wat ons gesigte soms laat gloei.
En satan laat lag, oor die Christen wat verag.
Die satan laat spot, met ons liefde wat vrot.

Want Here, as ek sê dat U in my woon,
Wel dan Here, moet ek U beeld aan die mense om my toon.

En satan nie laat lag, oor die Christen wat verag,
En satan nie laat spot, met my liefde wat vrot.

 

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25