Sakkie Parsons E-pos Bediening

My God Kan Dit Doen

Ek het ‘n man geken wat baie selfvoldaan was.  Hy was ook baie wreed met ‘n baie kort humeur en het gesukkel om in God te glo. Hierdie man was ook ryk en het in weelde geleef. Dit het ook goed gegaan in sy besighede. Direk teenstellend met die man se persoonlikheid was sy vrou saggeaard, barmhartig en het God gedien.

Op ‘n dag het die vrou vir my en my gesin genooi om by hulle te kom kuier. Die aand terwyl ons langs die nuwe swembad staan en gesels het ek met hom oor God begin gesels, waarop hy vir my gesê: “...as jy vir my jou God kan wys sal ek in God glo.”

Ek was natuurlik skoon oorbluf en stomgeslaan oor die man se arrogansie . Nog voordat ek aan iets kon dink om te sê het hy klaar weer begin vertel hoe groot die erf is en watter verbeteringe nog aan die huis gedoen gaan word en dat die boom langs die swembad uitgehaal moet word as gevolg van die blare wat die boom in sy swembad mors.  Terwyl hy nog so gesels en my aandag vestig op die boom hoor ek hoe die wind saggies deur die blare ritsel en God die woorde in my hart kom sit.  Ons Vader sê mos dat Hy vir ons die regte woorde sal gee wanneer dit nodig is.

Omdat die man nog lewe, gee ek hom die fiktiewe naam; Ben.

Die eerste vraag wat ek toe aan Ben stel is, wat laat die blare van die boom ritsel? Waarop hy antwoord, “..die wind natuurlik.”
Ek vra hom toe, hoe weet hy dat dit die wind is en kan hy dan die wind sien? Hy antwoord toe hy kan nie die wind sien nie maar hy kan sien hoe die wind die blare laat beweeg. Waarop ek toe kon reageer en hom daarop wys, dat hy nie eers vir my die wind kan wys nie maar hy wil hê ek moet vir hom God wys, wat hom gemaak het en die wind gemaak het. Ons kan nie die wind sien nie maar ons kan sien wat die wind doen en ons kan die wind voel. Ons kan nie eers in die son in kyk wat God gemaak het nie.

Net so kan ek ook God se werk in en om my lewe sien, net so kan ek God in en om my voel.

Die gesprek wat ek en Ben gehad het,  het by my gespook en hierdie lied was die eindresultaat.

Vers 1
Sal jy gereedskap neem, Sal jy ‘n halter maak?
Sal jy die halter neem en die wind daarmee mak maak?
Sal jy die halter neem en die wind vir my gaan tem?
Sal jy die halter neem en die wind na my terug rem?

Koor
Maar my God kan dit doen, die wind laat opstaan.
Hom hierdie kant toe stuur en hom daarheen laat gaan.
En as my God dit wil sal daardie wind gaan lê.
Wil jy weet waar die windjie rus?  Selfs dit kan Hy jou sê.
Want die Here is groot wat ek dien, hoe sal jy sê laat my Hom sien?
Want die Here is groot wat ek dien, hoe sal jy sê laat my Hom sien?

Vers 2
Strek nou jou arm uit en laat die son se glans verdof.
Of maak ‘n kernbom, wat helderder ontplof.
En vanaand as die son doer vêr in die weste daal.
Rek jou tree vriend en probeer hom terug te haal.

Koor
Tog jy sê: “Daar’s geen God.  As daar was, wel Hy’s dood.”
Maar ek skud my kop, want Hy leef en Hy’s groot.
Jy sê: “Goed dan vriend, wys my hoe Hy lyk.”
En jy kan nie eens in die son wat Hy gemaak het kyk.
Want die Here is groot wat ek dien.
Hoe sal jy sê laat my Hom sien.
Die Here is groot wat ek dien.
Hoe sal jy sê laat my Hom sien.
Hy laat die wind opstaan, Hy laat die wind gaan lê.
Wil jy weet waar die windjie rus?  Selfs dit kan Hy jou sê.
Jy sê:  “ Goed dan vriend, wys my hoe Hy lyk.”
En jy kan nie eens in die son wat Hy gemaak het kyk.
Want die Here is groot wat ek dien.
Hoe sal jy sê: “Laat my Hom sien.”
Die Here is groot wat ek dien.
Hoe sal jy sê:  “Laat my Hom sien.”

 

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25