Sakkie Parsons E-pos Bediening

Nuus

Ek wil hierdie getuienis oor my 10 kilometer Comrades midde in die grendeltyd geskiedenis van die wêreld so begin:

Ek het in 1983, na ‘n geweldige traumatiese gebeurtenis in 1981 in my lewe, wat plaas gevind het in die selfde tyd terwyl ek begin het om ál my sig te verloor, besluit dat daar eintlik vir my, as jy dit afsny tot op die been, net een van twee keuses is waaroor ek moet besluit;

Of ek gooi handdoek in en gaan maar net voort om te bestaan, óf ek begin aste ware met ‘n nuwe lewe.

Dit is die laaste wedloop wat ek, my gids, en haar man saam aan deelgeneem het in 2020 en dit was vir liefdadigheid.  'n Heerlike wyse om jou hardloop jaar mee af te sluit

Omdat ek fisies blind is en van braille gebruik maak, deel ek graag met jou die Braille alfabet sodat jy ‘n idee daarvan kan vorm.

‘n Blinde lees hierdie Braille met sy/haar twee voorvingers.

In my kop sien ek die Braille, as ‘n grootse groot liefdevolle geskenk van ons Here af.  Want dink net -  Met hierdie 6 dotjies kan ons wie blind is, in enige taal skryf en lees en daar is selfs ‘n braille snelskrif.

Hoe kom daardie ou koortjie nou in my kop op as ek dink, dat ons Here vir ons wie blind is ook ‘n skrif gegee het wat ons kan gebruik:

Super Hero Vitual Race - Sakkie Parsons

This certifies that you are officially a Super Hero of The Justice LeagueTM Virtual Run Series.

You’ve made an enormous difference in the lives of young children in South Africa by entering for the entire series.

Remember to always use your Super Hero status for good.

NHK “virtual” Hardloop prestasie toegeken aan Sakkie Parsons vir die voltooing van die 10km wedloop tydens die wereld wye Corona (covid-19) pandemie se grendelstaat. Vir ‘n tyd lank mag ons net vanaf 06:00 – 09:00 buite jou erf oefen asook net in ‘n 5km radius vanaf jou huis, dit is nadat ons vir 5 weke glad nie buite jou erf mag gaan oefen het nie. Dit wil gedoen wees. Baie geluk! U is defnitief deel van ‘n geskiedenis wat geskryf is in 2020.

Ek is ons HERE baie dankbaar vir die hierdie wonderlike geleentheid om die Romania 10km wedloop vir Outistiese kinders te kon doen op 25 April 2020 tydens die Covid 19 pandemie so kort voor my 73ste verjaarsdag.

Goeiedag,

Ek deel met ‘n heerlike groot dankbaarheid in my hart met jou die volgende getuienis.

Ek het net voor my 70ste verjaarsdag besluit om die nuwe dekade in my lewe met iets anders te begin en omdat ek vroeër jare langafstand wedlope gedoen het, besluit om dit weer te doen en my eerste Wally Hayward  gedoen.

Toe ek begin dink het aan die Wally Hayward van 2020,’n dag na my 73ste verjaarsdag, het ek besluit, dat ek aan ‘n klub wil behoort.

Bladsye

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25